Ateliér úsporné architektury

A.Ú.A. - Ateliér úsporné architektury

Architektonický ateliér SIDERIS – A.Ú.A. nabízí zcela individuální i typové projekty.

V našich návrzích se snažíme o čistá a funkční řešení a především o soudobý architektonický výraz a vysoký komfort bydlení.

Používáme všechny konstrukční technologie od tradičních až po alternativní,
ovšem pro výstavbu rodinných domů preferujeme certifikovaný konstrukční systém
K-KONTROL® firmy CZECH PAN.

Samozřejmostí je použití úsporných technologií pro vytápění a řízené větrání s rekuperací.