Ateliér úsporné architektury - Nábřeží a podzámčí Pardubice

A.Ú.A. » Urbanistické studie » Nábřeží a podzámčí Pardubice

Kategorie:
Urbanistická studie
Název:
Nábřeží a podzámčí Pardubice
Velikost:
Zastavěná plocha: 18.500 m2
Podlahová plocha: 70.000 m2
Obestavěný prostor: 225.000 m3

Studie lokality „Podzámčí“ /letní stadion a okolí/ navazuje na projekt revitalizace zámeckého parku, Návštevnické centrum, studii rekonstrukce haly ČSTV na Městské kulturní a společenské centrum. V širších vazbách propojuje aktivity na obou březích Labe a Chrudimky. Multifunkční komerční objekt je řešen rámcově - hmotovým a dispozičním konceptem. Konstrukce na eliptickém půdorysu s eliptickým náměstím je po obvodu „zahrnuta“ zeminou a tvoří ozeleněný val s prstencem mezonetových bytů na vrcholu. Navržený objekt v jednom sdružuje více funkcí: 1+2PP - parkování, 1-2NP komerční a společenské prostory, event. administrativa, 3+4NP přechodné či trvalé bydlení /mezonetové byty/. Funkce lze definovat podle potřeby po patrech či po segmentech vymezených dvěma komunikacemi protínajícími vnitřní náměstí a 2 nadzemní komerční podlaží.

Kapacita podzemního parkoviště může být více jak dvojnásobná, než v nedalekém nákupním centru. Pohodlné parkování je předpokladem návštěvnosti okolních administrativních a společenských objektů a také centra včetně historického jádra města Pardubic. Možnosti rozvoje nového centra a zatraktivnění Pardubic jako celku, jsou v dlouhodobém horizontu zřejmé: propojení historického jádra s novým kulturním, společenským, administrativním a komerčním centrem, lávky pro pěší, bruslaře a cyklisty přes Labe a Chrudimku včetně navazujícího zokruhování tras, zatraktivnění nábřeží, revitalizace a propojení parků a sportovních aktivit - nové tenisové kurty, univerzitní sportoviště, fotbalový stadion, přístav a dostatečné ubytovací kapacity různých kategorií…

REKAPITULACE PLOCH: PARKOVACÍ STÁNÍ: 37.000 m2; PLOCHA NÁMĚSTÍ: 6.400 m2; KOMERČNÍ PLOCHY: 18.600 m2; MEZONETOVÉ BYTY: 8.000 m2

Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice Nábřeží a podzámčí Pardubice