Ateliér úsporné architektury - Městské kulturní a společenské centrum Pardubice

A.Ú.A. » Veřejné budovy » Městské kulturní a společenské centrum Pardubice - rekonstrukce rozestavěné sportovní haly ČSTV

Kategorie:
Veřejná budova
Název:
Městské kulturní a společenské centrum Pardubice
Velikost:
Zastavěná plocha: 9 000 m2

Charakteristika stavby a jejího užívání

a) Účel užívání stavby:
nové Městské kulturní a společenské centrum pro Pardubice.
V objektu je navrženo:
1) sál pro 1030 sedících osob se stupňovitým hledištěm určený pro koncerty, muzikály, divadelní představení, alt. kino, přednášky a konference…
2) sál s galerií pro společenské akce - ca 600 osob u stolů /plesy, taneční, módní přehlídky, prezentace…./
3) malý sál pro 110 sedících osob - vystoupení hudebních tříd, přednášky…
4) restaurace s venkovní terasou
5) kavárna se střešní terasou
6) administrativní, provozní a technologické zázemí
7) podzemní parkoviště /64 stání a zásobování objektu../
8) venkovní amfiteátr /letní kino, koncerty…/
9) veřejné WC

Koncepce řešení:

URBANISMUS
Urbanismus řešené lokality je zpracováván jako celek ve studii koncepce rozvoje území s návazností na centrum, park a nábřeží Labe a Chrudimky. V lokalitě „Nábřeží a podzámčí“ se nachází hotely, administrativní budovy, návštěvnické a informační centrum, galerie, výstavní objekt, bytový dům dostatečně dimenzované parkovací prostory. Tyto objekty na sebe navzájem navazují a souvisí spolu. Toto území slouží převážně pro pěší a cyklisty s vazbou na rekonstruované Tyršovy sady. Pouze obslužná komunikace v ulici U stadionu bude sloužit pro automobilovou dopravu. Je navržen dostatečný počet stání pro automobily v podobě podzemních garáží a stání na terénu. Uvnitř tohoto území vzniká prostorné náměstí s městskou zelení a vodním prvkem. Přes toto náměstí vede osa směrem z centra do Polabin přes řeku Labe. V tomto místě je navržena lávka pro pěší a cyklisty.

ARCHITEKTURA
Hmota navrhovaného objektu vychází ze stávající konstrukce nedostavěného objektu sportovní haly ČSTV. Z původní hmoty objektu budou odstraněny boční přístavky z cihel a zachová se pouze ocelový skelet haly o půdorysném rozměru 57x48 m a o výšce 12,150 m. Ocelové nosné sloupy mají průměr 260 mm, o rozponu 6000 mm. Nosné prvky střechy jsou prostorové příhradové ocelové vazníky o výšce 2800 mm. Tyto ocelové prvky budou ošetřeny proti korozi a zrekonstruovány.
Ke stávající části objektu bude přistavěna jednopodlažní vstupní část a restaurace s plochou ozeleněnou střechou. Jednopodlažní objekt bude mít odvětranou dřevěnou fasádu, případně plošné prosklení v kombinaci s laťovým roštem. Původní objekt se severní přístavbou bude opláštěn stejně jako nová část, ovšem s předsazenou prostorovou treláží z nerezových sítí. Treláž bude dynamicky tvarována různě velkými otvory tvaru konkávního rotačního hyperboloidu v místech oken či vjezdů. Toto perforací, předsazením a ukončením v nižší výšce lze opticky zmenšit měřítko objektu především ve vztahu k parku a zámku.
Předsazená konstrukce nerezových sítí bude porůstat přísavníkem, který svými listy pokryje ocelové sítě a bude vytvářet efekt zeleného objektu s fasádou měnící vzhled objektu podle roční doby. Bude se měnit s intenzitou slunečního svitu a pokaždé nabídne návštěvníkům jinou tvář. Toto opláštění naprosto zapadá do svého okolí, které většinou zastupují rostlinné druhy. Ze západní strany se zde nachází původní stromořadí podél stávající komunikace, z druhé strany se nachází zeleň parku. Za ocelovými trelážemi bude k vidění buď prosklená nebo dřevěná stěna. Většinou jsou otvory ve fasádě umístěny v místě oken, pouze jižní strana v místě víceúčelového sálu je kompletně prosklená.

DISPOZICE
Funkce objektu je víceúčelová. Předpokládáme celodenní provoz. Bude poskytovat uživatelům zábavu v podobě divadelních představení, koncertů a bude sloužit také jako promítací sál. Program bude využívat vnitřních i venkovních prostor.
1PP: podzemní garáže s kapacitou 64 míst, zásobování restaurace se sklady, vstup a zázemí vystupujících, zásobování sálu; dolní nejnižší úroveň stupňovitého sálu se zásuvným hledištěm /případně s elevací/ a balkonky pro více jak 1000 návštěvníků;
1NP: krytá rampa podél nové přístavby, reprezentační vstupní schodiště, samostatné vstupy pro oba sály /možný souběžný provoz/, prostorné foyer s šatnami a hygienickým zázemím, sál 1/koncertní/ pro 1030 osob, sál 2 s galerií /taneční../ 425 m2 pro koncerty, plesy, taneční, módní přehlídky, restaurace s terasou; v tomto podlaží nalezneme také bar sloužící pro občerstvení návštěvníků představení a malý sál pro vystoupení hudebních škol nebo pro menší akce s kapacitou 110 míst k sezení;
2NP: spojuje horní úrovně sálů, balkony sálu 1, galerie sálu 2, kavárnu se střešní terasou umístěnou v horním foyer, čítárnu a administrativu objektu, která je propojena se zázemím vystupujících v nižších podlažích;
Parter: vedle terasy je navržen stupňovitý víceúčelový amfiteátr – letní kino, pod terasou restaurace/sálu 2 je umístěna technologie objektu a veřejná WC.

Koncepce řešení tvarování fasády, různé růstové fáze popínavek a nasvícení by měla vyjadřovat i dynamiku vnitřního provozu víceúčelového společenského objektu, tolik v Pardubicích postrádaného.

Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice Městské kulturní a společenské centrum Pardubice